GETUIGENISSEN

Een geroepen discipel van Jezus Christus

Mijn naam is Gerard van Leur uit Druten, hoewel die naam niet zo van belang is .Voor mij is van belang Hij die in mij woont de Heilige Geest van God. Op achttienjarige leeftijd werd ik geroepen door God de Vader. Van af het begin heb ik Hem gezocht, waardoor ik reeds achtenveertig jaar met Hem wandel door de Heilige Geest.
Allemaal verschillende studies waar de Heilige Geest mij door heen heeft geleid .

Het begon in de sportwereld waar beheersing en discipline nodig zijn. Vervolgens de geestelijke en lichamelijke kennis van de mens. Geest en lichaam zijn met elkaar verbonden, waarbij het van belang is om dit te herkennen.   Daarna heb ik vele Bijbelstudies gevolgd en geleid waarbij de Heilige Geest mijn Gids was. Zo is Hij ook steeds bij mijn preken aanwezig geweest. Zo heb ik andere mensen de boodschap van de Heilige Geest kunnen overdragen.  

Veel gesprekken met mensen volgden, waardoor mensen werden geholpen om de Liefde van de Heilige Geest te leren kennen.  
Ik wil een man van God zijn. Hij gaf ook een vrije wil wat voor mij het allerbelangrijkst is. Mensen laten wandelen in hun vrije keuze, bemoedigen en opbouwen en versterken in het veranderen van hun denken. Daarbij is de wandel door de liefde van Jezus Christus de volmaakte liefde belangrijk. Om verbinding te leggen tussen Zijn kinderen: de bekeerden van hart.

Op verschillende manieren, na tien jaar een kerk geleid te hebben, sprak God weer tot mij. Voor een nieuwe opdracht  het land door te trekken . Velen zijn bekeerd, maar missen de geestelijk babyvoeding: leren wandelen met de Heilige Geest. Dát is de missie die God gegeven heeft. De Heilige Geest zoals het Woord zegt die de  geheimenissen geeft . Die ons  door de  aardse bijbel taal  de geestelijke taal kan geven de Goddelijke diepgang. Velen zijn bekeerd, maar opgevoed zonder geestelijk babyvoeding.
De 1ste doop van bekering, bevrijdt ons van de zonden van het verleden. Dan is er de 2de doop: de doop met de Heilige Geest, zoals het Woord zegt. De meesten hebben gehoord, maar niet geleerd te wandelen  met de Heilige Geest van God.

De Heilige Geest die in ons wil wonen, zoals ook bij Jezus Christus, die geleid werd door de Heilige Geest, die de verbinding was tussen Jezus en God de Vader. Na Pinksteren is de Heilige Geest aan de bekeerden van hart gegeven, zodat wij ons op dezelfde wijze met Jezus kunnen verbinden en Jezus met God de Vader. De enige ware wandel zoals Jezus in zijn Woord zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, is leren wandelen met de Heilige Geest. De eerste liefde begint met herkennen, dan vriendschap opbouwen om daarin te groeien, waardoor wij de ultieme liefde van Jezus en de Vader leren kennen .

Bekering = 100% laten leiden door de Heilige Geest om te leren wandelen als Jezus en zo de smalle weg te leren kennen.

Met de Heilige Geest worden wij toegerust in de Waarheid.
Met de Heilige Geest wordt de Bijbel geestelijk levend.

Met dank aan de HG voor al Zijn inzichten, Amen.

Hoe te communiceren met God
(4:18min)

Discipel van Jezus worden
(5:14min)

Genezing process
(5:13min)

De nieuwe wandel in geloof door Nederland
(5:29min)