GETUIGENISSEN

Wij zijn een groep mensen die God willen volgen en jullie graag willen vertellen hoe wij God ervaren in ons leven. In deze video zult u horen:

  • hoe wij Gods hand in ons leven zien
  • hoe wij God begrijpen
  • welke wonderen we mee hebben mogen maken
  • hoe God ons Zijn enorme liefde voor ons laat merken
  • hoe we in geestelijke strijd de overwinning behalen, doordat we weten dat we Gods kinderen zijn
  • welke roeping wij van God hebben ontvangen.

Wij hopen dat deze video tot zegen mag zijn en u/jij erdoor dichter bij onze hemelse Vader mag komen. Wij hopen dat ook u/jij ziet hoe geliefd u bent door de Koning der koningen en hoe graag Hij een relatie met u op wil bouwen.

Heeft u/ Heb jij vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Gods zegen!

Leven met God

Getuigenis Gerard van Leur

Waarom wij geloven

In ons leven heeft God op een prachtige manier Zijn grootheid laten zien. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij ons omgekeerd hebben en achter God aan zijn gegaan. Wij hopen en bidden dat onze getuigenissen voor jullie tot zegen zullen zijn en dat u/je kunt zien hoe graag God ook bij uw/ jouw leven betrokken wil zijn.

Contact met God

Binnen een relatie wil je contact met elkaar. Zo wil God ook contact met ons en wij willen contact met God. Het mooie is dat God heel persoonlijk is. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen en daarom heeft Hij een verschillende en een persoonlijke manier van contact zoeken en maken met ieder mens. Wij delen graag hoe wij contact hebben met God.

Wonderen

De wonderen zijn de wereld nog niet uit..” Een bekend gezegde wat we vaak gebruiken als er iets opmerkelijks gebeurt. Als kinderen van God weten we dat ook echte wonderen de wereld nog niet uit zijn, omdat onze hemelse Vader nog steeds dezelfde is als wie Hij was in de Bijbel en zal zijn in de toekomst. In deze video delen we graag welke wonderen God in ons leven heeft gedaan of waar wij getuigen van mochten zijn.

Liefdesbewijzen

Wanneer iemand tot over de oren verliefd is probeert diegene er alles aan te doen om te laten hoe geliefd die ander is. Onze Hemelse Vader wil ons nog liever overladen met Zijn liefde en geeft ons zowel enorm grote als persoonlijke kleine liefdesbewijzen. Wij vertellen hier graag over. Welke liefdesbewijzen ziet u/zie jij in uw/jouw leven?

Hulp bij moeilijkheden

Het leven gaat niet over rozen, ook als Christen niet. Wij merken vaak strijd/ moeilijkheden/ weerstand, maar gelukkig staan we hierin niet alleen! God staat aan onze kant en helpt ons om deze strijd te winnen. Wanneer het nodig is zal Hij de strijd voor ons voeren. Hij zal zelfs de moeilijke tijden gebruiken om ons op te bouwen, want zoals in de bijbel staat geschreven: Romeinen 8:28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Dit is wat ook wij ervaren in ons leven en dat willen wij graag met jullie delen.

Gods doel voor ons

God heeft ons met een doel gemaakt. Sommige mensen ontvangen hun roeping direct, andere ontdekken de roeping van God in hun leven stukje voor stukje. Wij delen graag welke roeping wij van God in ons leven hebben ontvangen. We hopen dat u/jij God ook hoort roepen.